Avesaa Anton Vermeulen Architecten is een advies en ontwerpatelier op het gebied van architectuur en stedenbouw. De wensen van de opdrachtgever - gebruiker worden vertaald via een huisvestingsconcept tot een mooi en goed functionerend gebouw.

Bijzondere gebouwen voor onderwijs, zorg en wonen worden bedacht, ontworpen en gerealiseerd. Vooral complexe programma's met meerdere gebruikers zijn voor ons een uitdaging.

Het dienstenpakket omvat alle fasen van programma van eisen tot en met realisatie van een project.

Avesaa maakt deel uit van een breed netwerk van specialisten, waardoor het mogelijk wordt op elke vraag van product en proces een passend antwoord te geven. Met het creëren van ons huisvestingsconcept denken wij mee over wettelijke, financiële en vooral ruimtelijke kaders.

Het huisvestingconcept wordt in nauw overleg met onze opdrachtgever uitgewerkt, stedenbouwkundig ingepast en zo mogelijk gelijk vanaf de programmafase, tot aan de bouwtechnische detaillering uitgewerkt inclusief de buiten en binneninrichting.

Tijdens het proces houden wij ons duurzame ontwerp nauwlettend in het oog met betrekking tot budget en exploitatie.

Het atelier ontwerpt integraal, waarbij gezocht wordt naar simpele realistische oplossingen. Meer door minder is het motto.